Przetargi


2017 - ZAPYTANIA OFERTOWEINFORMUJEMY ŻE NOWE ZAPYTANIA BĘDĄ UMIESZCZANE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ


15.11.2017

Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczącego postępowania udzielenia zamówienia na usługę przeprowadzenia zajęć z programowania C++.

Pobierz Pobierz Treść unieważnienia


30.10.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zajęcia z programowania z C++


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie zamówienia:
Zajęcia z programowania z C++; 8 os x 2 (2 grupy) w roku 2017 i 2018.
dla uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy w ramach projektu
„Edukacja zawodowa na piątkę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie”

Pobierz Pobierz Treść zapytania

Pobierz Pobierz Załącznik nr 1

Pobierz PobierzZałącznik nr 2

Pobierz PobierzZałącznik nr 3

Pobierz PobierzZałącznik nr 4


11.10.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE - Likwidacja barier architektonicznych

Zapraszam do złożenia oferty na złożenia zamówienia:

Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 „Szkoła bez barier” dofinansowanej w 50% przez PEFRON


-poszerzenie klatki schodowej poprzez wykonanie nowych poręczy
-przystosowanie sanitariatu dla osoby niepełnosprawnej

Pobierz Pobierz Treść zapytania

Pobierz Pobierz Załącznik nr 1

Pobierz PobierzPrzekrój klatki schodowej

Pobierz PobierzRzut klatki schodowej 1

Pobierz PobierzRzut klatki schodowej 2

Pobierz PobierzRzut klatki schodowej 3

Pobierz PobierzRzut pom. sanit. inwentarzacja

Pobierz PobierzRzut pom. sanit. likwidacja barier architektonicznych pomieszczenia sanitarnego


04.10.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zapraszam do złożenia ofert na - W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkoleniowej - organizacja i przeprowadzenie zajęć dla uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy w ramach projektu „Edukacja zawodowa na piątkę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie” RPLU.12.04.00-06-0046/16-00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz Pobierz Treść zapytania


Pobierz PobierzZałącznik 1a


INFORMACJA O OGŁOSZENIU BYŁA UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      TUTAJ
17.10.2017


ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA

Pobierz PobierzZawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania


ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przed szkołą obok wejścia głównego.

Zapraszam do złożenia ofert na - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przed szkołą obok wejścia głównego w ramach projektu „Edukacja zawodowa na piątkę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie”

Pobierz Pobierz Treść zapytania


Pobierz PobierzZałącznik 1a


Pobierz PobierzZałącznik 1b


Pobierz PobierzPodjazd i plac do wymiany klinkieru na kostkę


ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup schodołazu

Zapraszam do złożenia ofert na Zakup schodołazu w ramach projektu „Edukacja zawodowa na piątkę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie”

Pobierz Pobierz Treść zapytania


ZAPYTANIE OFERTOWE - Likwidacja barier architektonicznych

Zapraszam do złożenia oferty na złożenia zamówienia:

Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 „Szkoła bez barier” dofinansowanej w 50% przez PEFRON


-poszerzenie klatki schodowej poprzez wykonanie nowych poręczy
-przystosowanie sanitariatu dla osoby niepełnosprawnej

Pobierz Pobierz Treść zapytania

Pobierz Pobierz Załącznik nr 1

Pobierz PobierzPrzekrój klatki schodowej

Pobierz PobierzRzut klatki schodowej 1

Pobierz PobierzRzut klatki schodowej 2

Pobierz PobierzRzut klatki schodowej 3

Pobierz PobierzRzut pom. sanit. inwentarzacja

Pobierz PobierzRzut pom. sanit. likwidacja barier architektonicznych pomieszczenia sanitarnego