Przetargi


2017 - ZAPYTANIA OFERTOWE


11.10.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE - Likwidacja barier architektonicznych

Zapraszam do złożenia oferty na złożenia zamówienia:

Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 „Szkoła bez barier” dofinansowanej w 50% przez PEFRON


-poszerzenie klatki schodowej poprzez wykonanie nowych poręczy
-przystosowanie sanitariatu dla osoby niepełnosprawnej

Pobierz Pobierz Treść zapytania

Pobierz Pobierz Załącznik nr 1

Pobierz PobierzPrzekrój klatki schodowej

Pobierz PobierzRzut klatki schodowej 1

Pobierz PobierzRzut klatki schodowej 2

Pobierz PobierzRzut klatki schodowej 3

Pobierz PobierzRzut pom. sanit. inwentarzacja

Pobierz PobierzRzut pom. sanit. likwidacja barier architektonicznych pomieszczenia sanitarnego


04.10.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zapraszam do złożenia ofert na - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przed szkołą obok wejścia głównego w ramach projektu „Edukacja zawodowa na piątkę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie”

Pobierz Pobierz Treść zapytania


Pobierz PobierzZałącznik 1aZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przed szkołą obok wejścia głównego.

Zapraszam do złożenia ofert na - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przed szkołą obok wejścia głównego w ramach projektu „Edukacja zawodowa na piątkę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie”

Pobierz Pobierz Treść zapytania


Pobierz PobierzZałącznik 1a


Pobierz PobierzZałącznik 1b


Pobierz PobierzPodjazd i plac do wymiany klinkieru na kostkę


ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup schodołazu

Zapraszam do złożenia ofert na Zakup schodołazu w ramach projektu „Edukacja zawodowa na piątkę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie”

Pobierz Pobierz Treść zapytania


ZAPYTANIE OFERTOWE - Likwidacja barier architektonicznych

Zapraszam do złożenia oferty na złożenia zamówienia:

Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 „Szkoła bez barier” dofinansowanej w 50% przez PEFRON


-poszerzenie klatki schodowej poprzez wykonanie nowych poręczy
-przystosowanie sanitariatu dla osoby niepełnosprawnej

Pobierz Pobierz Treść zapytania

Pobierz Pobierz Załącznik nr 1

Pobierz PobierzPrzekrój klatki schodowej

Pobierz PobierzRzut klatki schodowej 1

Pobierz PobierzRzut klatki schodowej 2

Pobierz PobierzRzut klatki schodowej 3

Pobierz PobierzRzut pom. sanit. inwentarzacja

Pobierz PobierzRzut pom. sanit. likwidacja barier architektonicznych pomieszczenia sanitarnego