Projekty UE → Projekty ZREALIZOWANE → Projekt2_9.2 → O projekcie

O projekcie

logo

Od czerwca 2013 roku nasza szkoła bierze udział w projekcie pt: „Staże i Praktyki – lepszy start w dorosłe życie przez ZSP nr 2 w Krasnymstawie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt będzie realizowany w terminie: 1.06.2013r – 28.02.2015r

Cele projektu:

  • podwyższona jakośc oferty edukacyjnej w Technikum nr 2 przy jednoczesnym podniesieniu zdolnści uczestników projektu posługiwania się nowoczesnymi technologiami w rzeczywistym środowisku pracy poprzez udział w Praktykach Zawodowych i Stażach do 28.02.2015
  • podwyższona wiedza i umiejętności u uczniów w zakresie praktycznej nauki zawodu: technik mechanizacji rolnictwa, technik architektury krajobrazu, technik elektronik, technik organizacji reklamy, technik informatykpoprzez udział w praktykach zawodowych do 28.02.2015
  • podwyższona wiedza i umiejętności u uczniów w zakresie praktycznej nauki zawodu poprzez udział uczniów w stażach do 31.08.2014

Zobacz jak realizowanu jest projekt Pobierz