Rekrutacja → Rekrutacja 2019/2020

Zasady rekrutacji

Jeżeli ubiegasz się o przyjęcie do naszego technikum, w momencie składania podania (wydrukowanego z systemu) pobierz z sekretariatu skierowanie na badania lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu.

Absolwenci gimnazjów, którzy jeszcze nie wybrali szkoły i w systemie elektronicznego naboru nie określili preferencji mogą to zrobić w naszej szkole. Chętnie pomożemy w procesie generowania elektronicznego zgłoszenia.

Przy ustalaniu liczby punktów uwzględnia się:

 1. Egzamin gimnazjalny i ósmoklasity
 2. Oceny na świadectwie z:
  • języka polskiego
  • języka obcego
  • matematyki
  • oraz z czwartego przedmiotu w zależności od typu szkoły: DLA TECHNIKUM
   • technik elektronik - informatyki,
   • technik informatyk - informatyki,
   • technik reklamy - informatyki,
   • technik geodeta - informatyki,
   • technik mechanizacji rolnictwa - informatyki,
   • technik hotelarstwa - geografii,
   • technik elektryk - informatyki,
   • technik optyk - fizyki.
  • oraz z czwartego przedmiotu w zależności od typu szkoły: DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA - nauka trwa 3 lata
   • pracownik obsługi hotelowej - informatyki,
   • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych - informatyki,

Zał. nr 1 - Zarządzenie Nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego Pobierz