Gimnazjalisto → Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Jeżeli ubiegasz się o przyjęcie do naszego technikum, w momencie składania podania (wydrukowanego z systemu) pobierz z sekretariatu skierowanie na badania lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu.

Absolwenci gimnazjów, którzy jeszcze nie wybrali szkoły i w systemie elektronicznego naboru nie określili preferencji mogą to zrobić w naszej szkole. Chętnie pomożemy w procesie generowania elektronicznego zgłoszenia.

Przy ustalaniu liczby punktów uwzględnia się:

 1. Egzamin gimnazjalny
 2. Oceny na świadectwie z:
  • języka polskiego
  • języka obcego
  • matematyki
  • oraz z czwartego przedmiotu w zależności od typu szkoły:
   • technik elektronik - informatyki,
   • technik informatyk - informatyki,
   • technik geodeta - informatyki,
   • technik mechanizacji rolnictwa - informatyki,
   • technik organizacji reklamy - informatyki,
   • technik hotelarstwa - geografii,
   • technik elektryk - informatyki,
   • technik optyk - fizyki.

Zał. nr 1 Zarządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty Nr 5 z dnia 5 stycznia 2018r Pobierz