Nauczyciele → Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna naszej szkoły

Artur Prończuk

Joanna Radecka

Agata Maciejewska

Krzysztof Cichosz

Magdalena Kosierb

Magda Krzywicka-Iwan

Barbara Szczepanik

dyrektor Elżbieta Zadrąg

Dorota Włodarczyk

Aneta Grochecka

Anna Kurzak

Michał Mielniczuk

Piotr Mąka

Piotr Galiński

Józef Kańczugowski

Zbigniew Szałaj

Waldemar Tryksza

Alicja Misztal

Monika Matwiej

Józef Gołąbek

Eliza Chomik

Mirosław Kowalski

Jolanta Ostrowska

Wojciech Medak

Alicja Galińska

ks. Mariusz Myszak

Michał Moniakowski

wicedyrektor Mirosław Jurkowski

Justyna Wolska

Iwona Dobosz

Wskaż myszką wybranego nauczyciela i wciśnij lewy przycisk myszki.


Lp Nauczyciel Nauczane przedmioty Wychowawstwo
1 Elżbieta Zadrąg dyrektor szkoły
2 Mirosław Jurkowski wicedyrektor, przedmioty zawodowe - elektronik
3 Mirosław Kowalski kierownik szkolnych warsztatów, przedmioty zawodowe - mechanizacja rolnictwa
4 Michał Aftyka przedmioty zawodowe - elektryk
5 Eliza Chomik matematyka I TI
6 Krzysztof Cichosz wychowanie fizyczne
7 Bożena Dziedzic przedmioty zawodowe - optyk
8 Katarzyna Ciechan wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
9 Iwona Dobosz wos, przedmioty zawodowe - organizacja reklamy III TH
10 Józef Gołąbek przedmioty zawodowe - elektronik, elektryk, informatyk
11 Marcin Góreczny język angielski, język angielski zawodowy
12 Anna Górnicka przedmioty zawodowe - hotelarstwo
13 Mariusz Gronkowski przedmioty zawodowe - informatyk, elektronik
14 Ks. Mariusz Grzelak religia
15 Józef Kańczugowski przedmioty zawodowe - informatyk III TI
16 Joanna Kawęcka przemioty zawodowe - organizacja reklamy
17 Adam Korkosz przedmioty zawodowe - mechanizacja rolnictwa I TMR
18 Magdalena Kosierb przemioty zawodowe - architektura krajobrazu
19 Marta Kozłowska bibliotekarz
20 Magda Krzywicka-Iwan język angielski I TH
21 Anna Kurzak język polski, wok II TMR, II TOR, II LO
22 Agata Maciejewska język angielski
23 Justyna Mańkowska-Wrona psycholog
24 Monika Matwiej historia
25 Piotr Mąka wychowanie fizyczne, przepisy ruchu drogowego
26 Wojciech Medak fizyka, informatyka, przedmioty zawodowe - elektronik III TMR, III TAK
27 Michał Mielniczuk przedmioty zawodowe - mechanizacja rolnictwa
28 Alicja Misztal przedmioty zawodowe - informatyk III LO
29 Michał Moniakowski wychowanie fizyczne
30 ks. Mariusz Myszak religia
31 Małgorzata Nadolska język rosyjski
32 Jolanta Ostrowska matematyka, technologia informacyjna I TEL, I TO
33 Małgorzata Paul chemia, informatyka II TE, II TEL
34 Elżbieta Piłat przedmioty zawodowe - architektura krajobrazu IV TAK, IVTMR
35 Edyta Polska język polski II TH, II TO
36 Edyta Pomijan język polski
37 Artur Prończuk przedmioty zawodowe - elektronik III TE, III TEL
38 Aneta Przybyła język niemiecki IVTE, IV TOR
39 Joanna Radecka przedmioty zawodowe - organizacja reklamy, mechanizacja rolnictwa
40 Mirosław Sulima przedmioty zawodowe
41 Zbigniew Szałaj przedmioty zawodowe - informatyk IV TI
42 Waldemar Tryksza język angielski, przedmioty zawodowe - informatyk II TI
43 Dorota Włodarczyk geografia
44 Justyna Wolska biologia