Uczniowie → Rzecznik Praw Ucznia

KONTAKT

Rzecznik Praw Ucznia: Marcin Góreczny

Formy kontaktu:
1. Wiadomość w dzienniku elektronicznym.
2. Skrzynka pytań i wniosków (wnioski muszą być podpisane).
3. Kontakt osobisty podczas dyżuru w środy od godz. 12:30 do 13:15.