Uczniowie → Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowskiOpiekunami Samorządu Uczniowskiego jest p. Justyna Wolska

Przewodniczący SU: Emilia Ewelina Szymaszek II TI

Z-ca przewodniczącego: Mateusz Bodio II TI

Sekretarz: Julia Katarzyna Puchała II TI


Młodzieżowa Rada Miasta

Przedstawicielami społeczności naszej szkoły w Młodzieżowej Radzie Miasta zostały dwie uczennice klasy II Technikum Informatycznego – Emilia Ewelina Szymaszek oraz Julia Katarzyna Puchała. Ich rolą będzie prezentacja stanowiska młodzieży ZSP Nr 2 w sprawach ważnych dla naszego miasta, przedstawianie tematów poruszanych na zebraniach MRM społeczności szkolnej. Kadencja Julii oraz Emilii potrwa dwa lata.
Życzymy sukcesów!