Uczniowie → Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowskiOpiekunami Samorządu Uczniowskiego są: p. Elżbieta Piłat i p. Justyna Wolska

Przewodniczący SU: Łukasz Mazurek IV TE

Z-ca przewodniczącego: Paulina Żelisko IVTI


Młodzieżowa Rada Miasta

Przedstawicielami społeczności naszej szkoły w Młodzieżowej Radzie Miasta zostały dwie uczennice klasy I Technikum Informatycznego – Emilia Szymaszek oraz Julia Puchała. Ich rolą będzie prezentacja stanowiska młodzieży ZSP Nr 2 w sprawach ważnych dla naszego miasta, przedstawianie tematów poruszanych na zebraniach MRM społeczności szkolnej. Kadencja Julii oraz Emilii potrwa dwa lata.
Życzymy sukcesów!