Uczniowie → Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są: p. Elżbieta Piłat i p. Justyna Wolska

Przewodniczący SU: Szymon Zdybel

Z-ca przewodniczącego: Paulina Kochańska

Sekretarz: Kinga Weremko