Informacje o zawodzie technik hotelarstwa

Zawód technik hotelarstwa jest zawodem atrakcyjnym na rynku pracy, gdyż umożliwia pracę wszędzie tam, gdzie istnieje baza noclegowa oraz oferowane są tego typu usługi.

Perspektywy zatrudnienia istnieją zarówno w dużych miastach jak i mniejszych miejscowościach oraz regionach atrakcyjnych turystycznie.

Rozwijający się sektor prywatny, zatrudnienia również w małych pensjonatach, stanowiących potencjalne miejsce pracy dla absolwentów.

Organizatorzy usług hotelarskich znajdują pracę we wszelkiego rodzaju zakładach hotelarskich tj. hotelach, motelach, pensjonatach, domach wycieczkowych, schroniskach młodzieżowych. Mogą także znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach żeglugowych, turystycznych, uzdrowiskowych oraz w administracji państwowej zajmującej się usługami hotelarskimi.

W hotelarstwie można również pracować „ na własny rachunek”, założyć własny pensjonat, hotel itp.

Szkoła o specjalności hotelarskiej zapewni uczniom wiedzę z zakresu:

 • prowadzenia hotelowego biura obsługi klienta
 • bezpośredniej obsługi klienta
 • organizacji przyjęć, bankietów, imprez sportowo-rekreacyjnych i rozrywkowych
 • świadczeniea i przestrzegania procedur oferowanych usług
 • nadzorowania pracowników poszczególnych służb hotelowych
 • prowadzenie dokumentacji zakładu
 • prezentowania właściwej kultury osobistej, zachowania dyskrecji i uczciwości w stosunku do klientów
 • organizowania usług hotelarskich i usług dodatkowych
 • komunikacji z klientem i doskonalenia kompetencji językowych i komunikacyjnych
 • savoir-vivru, kultury osobistej, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach zawodowych
 • profesjonalnej obsługi komputera i programów branżowych
 • posługiwania się językiem obcym
 • obsługi urządzeń biurowych
 • obsługi klienta przez telefon
 • umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.

W zawodzie hotelarza istnieją dwie możliwości rozwoju kariery oraz awansu w hierarchii organizacyjnej. Można pójść drogą zawodową od szeregowego stanowiska do stanowisk menadżerskich i kierowniczych. Awansem może być zatrudnienie u bardziej atrakcyjnego i prestiżowego pracodawcy. Doskonalenie umiejętności jest możliwe dzięki szkoleniom oferowanym przez firmy.