Informacje o zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

1. Możliwości kształcenia w zawodzie

W roku szkolnym 2019/2020 kształcenie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki odbywać będzie się w cyklu 4 letnim dla absolwentów Gimnazjum oraz w cyklu 5-letnim dla absolwentów Szkół Podstawowych. Od 1 stycznia 2020 r. przewidziano możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie oraz MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.

2. Opis i cele szczegółowe kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków transportowych, maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych. W przypadku zakładu naprawczego zadania zawodowe dotyczą także demontażu i montażu pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi oraz ich rozruchu, regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego (pojazdów, środków transportowych, maszyn, urządzeń i narzędzi), a w szczególności rozwiązań stosowanych w agrotronice, które są nową potrzebą wynikającą z wprowadzania nowych technologii informatycznych w mechanizacji rolnictwa. Umiejętność obsługi systemów agrotronicznych spełnia oczekiwania pracodawców oraz umożliwia korzystanie z nowoczesnego oprogramowania i zaawansowanych konstrukcyjnie ciągników i maszyn rolniczych.

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;
 • obsługi pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
 • oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
 • prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych;
 • organizacji prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
 • obsługi urządzeń i systemów elektronicznych w tym nawigacji satelitarnej stosowanej w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

3. Wyodrębnione kwalifikacje w zawodzie

 1. MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
 2. MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.

Warunkiem uzyskania tytułu technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest zdanie dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.


4. Kształcenie teoretyczne i praktyczne

Kształcenie w naszej szkole odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach i warsztatach szkolnych. W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B i T /samochód osobowy i ciągnik rolniczy/ oraz nabywają uprawnienia operatora kombajnów zbożowych w ramach nauki jazdy kombajnem zbożowym. Oprócz tego uczniowie w trakcie pobytu w szkole mogą poszerzyć kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach organizowanych przez zewnętrzne podmioty w ramach programów unijnych uzyskując dodatkowe uprawnienia:

 • operatora wózków widłowych;
 • stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy;
 • spawacza.

5. Kariera zawodowa - możliwości podjęcia pracy zawodowej

Kształcenie w naszej szkole odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach i warsztatach szkolnych. W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B i T /samochód osobowy i ciągnik rolniczy/ oraz nabywają uprawnienia operatora kombajnów zbożowych w ramach nauki jazdy kombajnem zbożowym. Oprócz tego uczniowie w trakcie pobytu w szkole mogą poszerzyć kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach organizowanych przez zewnętrzne podmioty w ramach programów unijnych uzyskując dodatkowe uprawnienia:

 • absolwent uzyskuje kwalifikacje rolnicze do prowadzenia i przejęcia gospodarstwa rolnego;
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowych;
 • może pracować, jako menadżer przedsiębiorstw rolnych lub właściciel przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych związanych z techniką rolniczą;.
 • może podjąć pracę zawodową na stanowisku przedstawiciela handlowego producentów sprzętu rolniczego lub jako serwisant renomowanych producentów sprzętu rolniczego rozprowadzanego na polskim rynku.