Informacje o zawodzie technik informatyk

Czy warto wybrać technikum informatyczne? Zapoznaj się kilkoma argumentami za

 • W dzisiejszym świecie informatyka jest obecna praktycznie wszędzie, tak więc umiejętności u nas zdobyte wykorzystasz zawsze, bez względu na to gdzie będziesz pracował.
 • Gwarantujemy dostęp do wiedzy i umiejętności oraz rozwój w kierunku który Cię interesuje.
 • Będziesz miał zajęcia z doświadczonymi nauczycielami w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych.
 • To nie jest szkoła "tylko dla orłów", nie nastawiamy się tylko na sukcesy na olimpiadach ale również na spokojną pracę dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
 • Tylko od Ciebie zależy ile wiedzy i umiejętności wyniesiesz z naszej szkoły. Jestem pewien, że śmiało możesz planować w przyszłości studia wyższe, trzeba tylko wtedy trochę więcej popracować.
 • Jeżeli planujesz studia techniczne to zacznij od technikum kształcącego w kierunku planowanych studiów. Ja kiedyś wybrałem "drogę na skróty" (tak mi się wydawało) idąc do liceum ogólnokształcącego, a potem bardzo tego żałowałem obserując kolegów po technikach - oni spokojnie uzupełniali swoją wiedzę a ja prawie nie spałem aby ich dogonić w zakresie wiedzy technicznej.
 • Nasi nauczyciele, wprowadzą Cię w niezwykle ciekawy świat informatyki.
 • Pamiętaj, że wiedza to kapitał który będzie procentował przez całe Twoje życie.

Kwalifikacje

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

 • Technik informatyk planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery.
 • Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu.
 • Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym.
 • Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych.
 • Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania.
 • Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne.
 • Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego.
 • Monitoruje pracę systemów komputerowych.
 • Wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy.
 • Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy.
 • Potrafi zorganizować i prowadzić sklep komputerowy, serwis czy hurtownię komputerową.
 • Technik informatyk wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej.
 • Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej.
 • Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej według projektu.
 • Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne.
 • Odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej.
 • Projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej.
 • Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej.
 • Podłącza sieć lokalną do Internetu i zabezpiecza przepływ danych w sieci.
 • Nadzoruje politykę bezpieczeństwa danych osobowych w postaci elektronicznej.
 • Diagnozuje i naprawia awarie występujące w lokalnej sieci komputerowej.
 • Organizuje pracę podczas montażu sieci i jej naprawy przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Nadzoruje procesami projektowania, montażu i naprawy lokalnej sieci komputerowej.
 • Jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej.

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 • Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią.
 • Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów.
 • Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera.
 • Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi.
 • Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony.
 • Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych.
 • Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe.
 • Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych.
 • Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych.
 • Prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.